LISTA PROIZVODA

Ovation B-1965FC

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional

Vesuvio II dimilica sa RGBA+UV LED osvjetljenjem

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: VESUVIOII

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: VESUVIOII

Amhaze Stadium uređaj za maglu

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZESTADIUM

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZESTADIUM

Amhaze Whisper uređaj za maglu

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZEWHISPER

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZEWHISPER