LISTA PROIZVODA

Intimidator Trio

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Intimidator Spot 155

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

COLORdash Batten-Quad 6

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional

Intimidator Hybrid 140SR

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Helicopter Q6

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Intimidator Spot 375Z IRC

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Ovation B-1965FC

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional

Vesuvio II dimilica sa RGBA+UV LED osvjetljenjem

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: VESUVIOII

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: VESUVIOII

Amhaze Stadium uređaj za maglu

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZESTADIUM

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZESTADIUM

Amhaze Whisper uređaj za maglu

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZEWHISPER

Proizvođač: Chauvet Professional
Kataloški broj: AMHAZEWHISPER