Jamstvo

Jamstveni rok teče od dana prodaje i vrijedi 12 mjeseci, uz predočenje računa.

Ponosni smo na kvalitetu, vrijednost i učinkovitost proizvoda koje prodajemo. Molimo da ispravno slijedite upute za rad i održavanje navedene u pratećoj tehničkoj dokumentaciji. Ako trebate dodatnu tehničku pomoć, pošaljite nam e-mail na adresu rh.noidua@ofni.

UVJETI JAMSTVA

Jamstveni rok teče od dana prodaje i vrijedi 1 godinu uz predočenje originalnog računa.

Audion d.o.o. jamči da će proizvod funkcionirati besprijekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i koji bi nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštivanju svih tehničkih naputaka.

Ako popravak ne bi bio izvršen u roku od 45 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 10 dana jamstveni rok se produžuje za onoliko dana koliko je trajao popravak.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo vas da:
a) Proizvod bude zapakiran u originalnoj tvorničkoj ambalaži, koja mora biti u dobrom stanju, te da priložite račun ili kopiju istog uz detaljan opis kvara.
b) Troškove dostave do servisa i natrag snosi kupac.

Oštećenja koja mogu nastati uslijed transporta robe moraju biti prijavljena prodavaču i to najdulje u roku od dva dana. Reklamacije po isteku tog roka na žalost ne uvažamo.

JAMSTVO NE OBUHVAĆA

- Oštećenja koja mogu nastati uslijed pada ili upotrebe sile

- Oštećenja koja je prouzročila "treća" osoba

- Jamstvom nisu obuhvaćeni dijelovi koji se smatraju potrošnim materijalom, npr: audio glave, igle i glave za gramofone, riboni, žice, plastike, vakuumske cijevi (lampe), žarulje za rasvjetna tijela, itd.

- Kad su spaljena izlazna pojačala kod razglasnih pojačala, audio pojačala s opcijom vanjskih zvučnika i zvučnike s pregorjelom zavojnicom.

- Ako je serijski broj proizvoda uklonjen ili preinačen jamstvo prestaje vrijediti.

- Ako je uređaj otvaran ili popravljan od osobe koja za to nije ovlaštena, tj. nije navedena u popisu ovlaštenih servisa.

TEHNICKI NAPUTCI

Molimo da tehnička uputstva pažljivo pročitate jer će Vam to omogućiti da godinama uživate bez ikakvih poteškoća u kvalitetnom uređaju koji ste izabrali.

Svaki uređaj, prije same uporabe u prostoru gdje ste mu Vi namijenili mjesto, treba poprimiti temperaturu samog prostora (tzv. temperiranje). Promjene hladno - toplo i obrnuto mogu prouzročiti kvar neovisno o visokoj kvaliteti uređaja. Da bi se izbjegli svi kvarovi nastali netemperiranjem uređaja, ostavite ih prije uključivanja dva do tri sata (najmanje pola sata) u predviđenom mjestu, te ih tek tada priključite.

Za kvarove do kojih je došlo udarom groma u struju ne možemo snositi troškove, jer do kvara nije došlo zbog neispravnosti uređaja. U slučajevima nevremena isključite uređaj iz mreže. Zaštita uređaja od mogućih kvarova izazvanih statičkim pražnjenjem najsigurnija je uzemljenjem.

Montažu i instaliranje prepustite stručnim osobama jer je to u praksi dokazano kao najkvalitetnije i najjeftinije rješenje.

Pokušate li sami popraviti uređaj morate znati da:
- se izlažete riziku od elektrošoka,
- se pojedini elektronički dijelovi ne smiju dirati rukama, tj. mogu se oštetiti ugradnjom elemenata koji nisu propisani od proizvođača,
- snosite moguće posljedice koje bi nastale nakon takvog popravka.

INTERNATIONAL MOOG CUSTOMERS

Dear international Moog customers, please be aware we do service only for the Moog products that are currently under warranty AND were exclusively purchased via Audion company. We DO NOT accept Moog products under any other circumstance for any kind of service. If your Moog device was not purchased via Audion Company and needs a service, please contact the store in which the item has been purchased.

Service notes and schematic: Neither we, nor our technicians provide any kind of service notes or schematics of the Moog products to the end customers, as Audion does not claim any right, title, or interest in sharing the Confidential Information, Proprietary Materials, and Intellectual Property. Distributing these documents is illegal and prohibited by the law.

MOGU LI VRATITI PROIZVOD KOJI MI NE ODGOVARA?

Možete, ukoliko ste ga kupili prije manje od 7 dana, a proizvod je neotvaran i ima originalnu, neoštećenu ambalažu te nije upotrebljavan. Uz predočenje računa zamijeniti ćemo ga za neki drugi proizvod po vašem izboru u vrijednosti vraćenog proizvoda ili većoj uz nadoplatu. Ovo pravilo ne vrijedi za glazbene knjige, DVD/CD, računalne igre, informatičke programe. U nikakvom slučaju ne vršimo povrat upotrebljavanih uređaja koji koriste tekućine i ulja kao što su dim mašine, mašine za niski dim, CO2 mašine te simulatore mašina za niski dim.

Audion d.o.o.

Radićeva 16, 52100 Pula

OIB: 14706237751

MB: 1947575

IBAN: HR9224840081103050780