Jamstvo

UVJETI JAMSTVA

Jamstveni rok teče od dana prodaje i vrijedi 2 godine uz predočenje originalnog računa.

Audion d.o.o. jamči da će proizvod funkcionirati besprijekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i koji bi nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštivanju svih tehničkih naputaka.

Ako popravak ne bi bio izvršen u roku od 45 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 10 dana jamstveni rok se produžuje za onoliko dana koliko je trajao popravak.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo vas da:
a) Proizvod bude zapakiran u originalnoj tvorničkoj ambalaži, koja mora biti u dobrom stanju, te da priložite račun ili kopiju istog uz detaljan opis kvara.
b) Troškove dostave do servisa i natrag snosi kupac.

Oštećenja koja mogu nastati uslijed transporta robe moraju biti prijavljena prodavaču i to najdulje u roku od dva dana. Reklamacije po isteku tog roka na žalost ne uvažamo.

JAMSTVO NE OBUHVAĆA

- Oštećenja koja mogu nastati uslijed pada ili upotrebe sile

- Oštećenja koja je prouzročila "treća" osoba

- Jamstvom nisu obuhvaćeni dijelovi koji se smatraju potrošnim materijalom, npr: audio glave, igle i glave za gramofone, riboni, žice, plastike, vakuumske cijevi (lampe), žarulje za rasvjetna tijela, itd.

- Kad su spaljena izlazna pojačala kod razglasnih pojačala, audio pojačala s opcijom vanjskih zvučnika i zvučnike s pregorjelom zavojnicom.

- Ako je serijski broj proizvoda uklonjen ili preinačen jamstvo prestaje vrijediti.

- Ako je uređaj otvaran ili popravljan od osobe koja za to nije ovlaštena, tj. nije navedena u popisu ovlaštenih servisa.

TEHNICKI NAPUTCI

Molimo da tehnička uputstva pažljivo pročitate jer će Vam to omogućiti da godinama uživate bez ikakvih poteškoća u kvalitetnom uređaju koji ste izabrali.

Svaki uređaj, prije same uporabe u prostoru gdje ste mu Vi namijenili mjesto, treba poprimiti temperaturu samog prostora (tzv. temperiranje). Promjene hladno - toplo i obrnuto mogu prouzročiti kvar neovisno o visokoj kvaliteti uređaja. Da bi se izbjegli svi kvarovi nastali netemperiranjem uređaja, ostavite ih prije uključivanja dva do tri sata (najmanje pola sata) u predviđenom mjestu, te ih tek tada priključite.

Za kvarove do kojih je došlo udarom groma u struju ne možemo snositi troškove, jer do kvara nije došlo zbog neispravnosti uređaja. U slučajevima nevremena isključite uređaj iz mreže. Zaštita uređaja od mogućih kvarova izazvanih statičkim pražnjenjem najsigurnija je uzemljenjem.

Montažu i instaliranje prepustite stručnim osobama jer je to u praksi dokazano kao najkvalitetnije i najjeftinije rješenje.

Pokušate li sami popraviti uređaj morate znati da:
- se izlažete riziku od elektrošoka,
- se pojedini elektronički dijelovi ne smiju dirati rukama, tj. mogu se oštetiti ugradnjom elemenata koji nisu propisani od proizvođača,
- snosite moguće posljedice koje bi nastale nakon takvog popravka.

MOGU LI VRATITI PROIZVOD KOJI MI NE ODGOVARA?

Možete, ukoliko ste ga kupili prije manje od 7 dana, a proizvod je neotvaran i ima originalnu, neoštećenu ambalažu te nije upotrebljavan. Uz predočenje računa zamijeniti ćemo ga za neki drugi proizvod po vašem izboru u vrijednosti vraćenog proizvoda ili većoj uz nadoplatu. Ovo pravilo ne vrijedi za glazbene knjige, DVD/CD, računalne igre, informatičke programe. U nikakvom slučaju ne vršimo povrat upotrebljavanih uređaja koji koriste tekućine i ulja kao što su dim mašine, mašine za niski dim, CO2 mašine te simulatore mašina za niski dim.

Audion d.o.o.

Radićeva 16, 52100 Pula

OIB: 14706237751

MB: 1947575

IBAN: HR9224840081103050780