LISTA PROIZVODA

Nimbus uređaj za niski dim

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Vesuvio II dimilica sa RGBA+UV LED osvjetljenjem

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional

Cumulus uređaj za niski dim

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Amhaze Whisper uređaj za maglu

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional

Amhaze Stadium uređaj za maglu

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional