Zvučna izolacija i akustički tretman za stambene i poslovne prostore

SOPREMA LEARNING

01.10.2022.

Kako nastaje zvuk?

Zvuk je varijacija zvučnog tlaka koju ljudsko uho može uhvatiti. Bilo koji izvor zvuka uzrokuje vibraciju molekula zraka koje se prenose u okolinu, obično zrak, u obliku tlačnog vala koji se uvodi kroz ušnu školjku, tjerajući bubnjić da vibrira, odatle prelazi u srednje uho, unutarnje uho i pobuđuje završetke akustičnog živca koji do mozga prenosi neuronske impulse koji konačno stvaraju osjećaj zvuka. Radi se, dakle, o širenju mehaničke energije u obliku uzastopnih fronti nadtlaka. Ova vrsta energije poznata je kao zvučna energija.

 

Što karakterizira zvuk?

Svaki zvuk karakterizira razina zvučnog tlaka, koja predstavlja količinu energije koju stvara, i njegova frekvencija, koja predstavlja brzinu vibracije i putanju vala. Razina zvučnog tlaka nam govori koliko je neki zvuk jak ili slab, a frekvencija nam govori o njegovom sastavu basova, srednjih i visokih tonova.

 

Što je buka?

Bukom možemo definirati sve one nepoželjne, dosadne, neugodne, beskorisne ili opasne zvukove. Obično ga proizvodi mješavina zvučnih valova različitih frekvencija i različitih amplituda.

Svaka osoba drugačije percipira zvukove, a to znači da pojam buke može biti subjektivan, ali od određene razine, buku nitko ne može zanemariti.

 

Kako se kvantificira zvuk ili buka?

Kao što smo prethodno naznačili, svaki zvuk ili buku karakterizira razina zvučnog tlaka. Ova razina zvučnog tlaka mjeri se mjeračem razine zvuka i izražava se u decibelima (dB), jedinici logaritamske ljestvice prikladnoj za predstavljanje spektra sluha ljudi.

Treba napomenuti da je ljestvica decibela logaritamska, tako da povećanje razine zvuka od tri decibela već predstavlja udvostručenje njegovog intenziteta. Na primjer, normalan razgovor može biti oko 65 dB, a vikanje je obično 80 dB. Razlika je samo 15 dB, ali je vrisak 30 puta jači.

 

Potreba za izolacijom buke

Buka i zagađenje bukom utječu na društvo općenito, a imaju i posljedice na gospodarstvo. Procjenjuje se da je 22% stanovništva izloženo razinama buke iznad preporučenih razina koje je utvrdila WHO. Osim toga, veliki postotak stanovništva smatra da živi u bučnom okruženju, zahtijevajući poboljšanje akustične udobnosti u domovima kako bi uživali u dobrobiti koja je svima potrebna.

Zbog svih ovih razloga, važno je uključiti rješenja za poboljšanje akustične izolacije u tradicionalnim sustavima gradnje, u bilo koju vrstu projekta koji će se izvoditi, kako bi se zajamčila akustična udobnost korisnika i kako bi se zajamčila usklađenost s važećim propisima. Sve to će imati reperkusije na dobrobiti za zdravlje i dobrobit korisnika, a nekretnina se revalorizira u korist vlasnika.

 

Utjecaj buke na zdravlje

Buka je dio našeg svakodnevnog života, ali ne mora biti normalizirana zbog toga. Izloženost buci utječe na zdravlje ljudi, ne samo uzrokujući gubitak sluha, već i stres, nesanicu, kardiovaskularne probleme i probleme s metabolizmom, probleme s pažnjom i nedostatak koncentracije.

Ukratko, buka i zagađenje bukom utječu na društvo općenito, a imaju i učinak na gospodarstvo.

 

Izvori buke

Zvukovi koji stvaraju smetnje u domu mogu dolaziti iz različitih izvora. Zvukovi koji dolaze od svakodnevnih aktivnosti korisnika u kući zajedno s onima koji dolaze izvana su najčešći.

Utvrđivanje podrijetla i uzroka buke je važno jer će to odrediti vrstu rješenja i proizvoda koji će se koristiti za njeno smanjenje i postizanje željene akustične udobnosti.

 

Što je zračna buka?

Zračna buka nastaje vibracijama zraka koje proizvode izvori zvuka i prenose u druge prostore. Prijenos se događa kada akustični val udari u pregradu u kući, zračeći tako energiju na drugu stranu kroz zrak. Lakoća kojom pregrada vibrira i, prema tome, ono što će odrediti njezinu izolacijsku sposobnost ovisi o njezinoj masi (Kg/m²), elastičnosti, obliku i dimenzijama.

Ako ono što se može čuti unutar sobe su glasovi, glazba ili televizija iz susjedne sobe, suočavamo se s problemom buke koja se prenosi zrakom.

 

Zvučna izolacija - Zračna buka

Za postizanje dobre izolacije od zračne buke biti će potrebno koristiti materijale i sustave koji zadovoljavaju sljedeće karakteristike:

  • - visoka gustoća i masa (kg/m²)
  • - niska krutost
  • - dvoslojni i višeslojni sustavi. Kombinacija materijala različitih karakteristika u istom sustavu pogoduje slabljenju akustičnog vala.

Važno je imati na umu da se buka ne prenosi samo izravno kroz zid, već i sekundarnim kanalima kroz ostale zidove, pa je za postizanje maksimalne učinkovitosti preporučljivo djelovati na sve njih.

TECSOUND 100 Sintetička zvučna izolacija namijenjena za zvučnu izolaciju od zračne buke i buke od kiše i vibracija na metalnim krovovima i kosim drvenim krovovima te drvenim podovima.

TECSOUND S100 Samoljepljiva sintetička membrana za zvučnu izolaciju, posebno dizajnirana za primjenu na laminiranim gipsanim pločama, za zvučnu izolaciju od zračne buke u pregradnim, stropnim i sustavima obloga.

TECSOUND SY GEO Sintetička membrana za zvučnu izolaciju posebno dizajnirana za poboljšanje izolacije laganih pregrada od zračne buke između različitih korisnika tijekom renovacije. Sustav se postavlja direktno pomoću vezne paste, bez potrebe za velikim radovima.

TECSOUND FT 75 Zvučnoizolacijski višeslojni kompleks namijenjen za izolaciju od zračne buke pregradnih zidova između korisnika, stropova i podova na prvom katu, u novogradnji i renovaciji.

TECSOUND 2FT Zvučnoizolacijski višeslojni kompleks posebno dizajniran za zvučnu izolaciju od zračne buke pregradnih zidova koji odvajaju korisnike u novogradnji.

TECSOUND TUBE S Zvučnoizolacijski višeslojni kompleks posebno dizajniran za zvučnu izolaciju od buke i vibracija građevinskih odvodnih cijevi. Ima samoljepljive trake koje olakšavaju postavljanje.

TECSOUND FT55 AL Zvučnoizolacijski višeslojni kompleks dizajniran za zvučnu izolaciju od buke i vibracija metalnih kanala, odvodnih cijevi i kućišta strojeva.

 

Mjerni parametar izolacije od zračne buke pregradnog elementa je globalni indeks smanjenja zvuka. Kada se odredi u laboratoriju, gdje se uzima u obzir samo izravna transmisija, označava se kao RA (dBA), dok kada se dobije in situ, gdje se uzimaju u obzir i bočni prijenosi, označava se kao DnTA (dBA). RA indeks ovisi isključivo o karakteristikama i sastavu konstrukcijskog elementa koji se mjeri, dok DnTA indeks također ovisi o ostalim konstrukcijskim elementima, spojevima i karakteristikama prostora.

U oba slučaja, što je veća vrijednost indeksa, to ćemo postići veću zvučnu izolaciju.

 

Što je udarna buka?

Udarna buka je ona koja se prenosi strukturno i nastaje prijenosom energije izravno kroz čvrste i strukturne elemente zgrada. Kada dođe do udara, proizvodi se vibracija koja se prenosi na građevinsku strukturu, putujući kroz nju dok ne dosegne stanje u zraku.

Ako ono što se unutar sobe može čuti su koraci, povlačenje stolaca i namještaja ili padanje predmeta, suočavamo se s problemom udarne buke.

 

Zvučna izolacija - Udarna buka

Da bi se postigla dobra izolacija od udarne buke, između elementa koji prima udar i konstrukcijskog elementa potrebno je umetnuti materijale koji imaju sposobnost prigušivanja navedenih vibracija.

Bit će potrebno koristiti materijale s odgovarajućom:

  • - dinamičkom krutošću,
  • - kompresibilnošću,
  • - tlačnom čvrstoćom.

Za udarnu buku koriste se dva mjerna parametra: indeks smanjenja razine tlaka udarne buke, označen kao ∆Lw (dB) i koji predstavlja poboljšanje izolacije koju uvodi materijal za izolaciju udarne buke, i globalna razina zvučnog tlaka udarne buke, označena kao Ln,w (dB) i koja predstavlja razinu udarne buke primljene u prostoriji. Kada se dobije in situ, označava se kao LnT,w.

Tako će veća vrijednost ∆Lw značiti da ćemo imati bolju izolaciju, dok će niža vrijednost Ln,w značiti da ćemo imati manju buku.

 

TEXFON Netkani poliesterski filc posebno dizajniran za zvučnu izolaciju od udarne buke na podovima, u novogradnji i sanaciji. Pogodan za ugradnju ispod kompresijskog sloja ili izravno ispod parketa, laminata i podova.

TECSOUND 35, 50, 70, 100 Sintetička zvučna izolacija za zvučnu izolaciju od udarne buke koju stvara kiša na metalnim i drvenim krovovima, te prigušivanje udaraca i vibracija na lakim i drvenim podovima.

SOPRAPREN 110 Panel od poliuretanske pjene dizajniran za visokoučinkovitu izolaciju od udarne buke na podovima, a koja zauzvrat omogućuje toplinsku izolaciju.

 

Zvučna izolacija i akustična apsorpcija, je li to isto?

Upijanje, izolacija, zvučna izolacija, akustički tretman... Sve su to pojmovi koji se često brkaju i koji nas mogu dovesti do pogrešne odluke pri odabiru materijala ili sustava za rješavanje problema akustične udobnosti.

ZVUČNA IZOLACIJA

Izolacija podrazumijeva reflektiranje zvuka, sprječavajući njegovo širenje kroz zid. To je funkcija akustičnog izolacijskog materijala ili sustava.

AKUSTIČKI TRETMAN

Cilj akustičkog tretiranja je poboljšati kvalitetu zvuka unutar prostorije, prilagoditi zvuk prostora njegovim karakteristikama (namjeni, glasnoći, geometriji, … ) kontroliranjem vremena odjeka / reverberacije.

Apsorpcija podrazumijeva transformiranje dijela akustične energije unutar materijala na način da se samo dio energije reflektira, čime se akustički tretira unutrašnjost prostorije. To je funkcija materijala ili sustava koji apsorbira zvuk.

Praktičan primjer svega toga može biti kino. S jedne strane, mora se provesti tretman zvučne izolacije kako bi se spriječilo da se zvuk filma percipira u susjednoj prostoriji, a s druge strane, mora se provesti i tretman apsorpcije zvuka kako bi se zajamčilo da će zvuk u prostoriji biti dobar i prikladan za nju.

 

Akustički  tretman  - Reverberacija

Zvuk u prostoriji širi se od izvora zvuka do primatelja na dva načina:

  • - izravni zvuk, u ravnoj liniji od izvora do slušatelja
  • - neizravni reflektirani zvuk koji se odbija od poda, zidova i/ili stropa.

Da bi se postigla odgovarajuća akustika, završni materijali koji se koriste moraju biti porozni materijali, sposobni smanjiti refleksiju akustičnih valova, a moramo se poigrati njihovim rasporedom i geometrijom. Time ćemo moći modificirati reflektirane valove i vrijeme odjeka (reverberacije) kako bismo postigli dobru kvalitetu zvuka u interijeru i prikladnu za njegovu upotrebu.

Za akustički tretman uglavnom se koriste dva parametra. Koeficijent akustične apsorpcije α mjeri apsorpcijsku sposobnost materijala, njegova vrijednost je između 0 i 1, a što je bliži 1, to je materijal više upijajući. Ovisi o karakteristikama materijala, a u nekim slučajevima i o načinu ugradnje.

Vrijeme reverberacije TR60 (sek) mjeri vrijeme potrebno da se intenzitet zvuka smanji na 60 dB, pokazuje reverberaciju i kvalitetu unutarnje akustike prostorije. Ovisi o upijanju materijala te volumenu i geometriji prostorije, a njezina optimalna vrijednost ovisi o namjeni kojoj će prostorija služiti.

 

FIBRO-KUSTIK BERLIN Ploča od drvenih vlakana pomiješanih s cementom, širine vlakana od 2 mm, i protupožarne klasifikacije Euroclass B s1 d0, za primjenu kao element akustičkog tretmana stropova i zidova.

 

FAQ

Dvojite li kako izolirati svoj dom i koje materijale koristiti? Ne znate ni odakle početi? U ovom dijelu prikazujemo vam najčešće postavljana pitanja vezana uz zvučnu izolaciju. U njima ćete pronaći najčešće dvojbe o funkcijama i akustičnim materijalima.

 

Od koliko decibela se uzima u obzir buka?

Iako je percepcija buke nešto što može biti subjektivno, postoje razine buke koje se preporuča ne prekoračiti. Razina buke u kući danju ne smije prelaziti 45 dBA, a noću ispod 30 dBA.

Osim toga, svaki grad ima propise koji određuju najviše dopuštene razine buke ovisno o aktivnosti, vremenu i mjestu.

 

Jesu li izolacija i akustički tretman isto?

Akustična izolacija sastoji se od smanjenja prijenosa zvučne energije između emitirajućeg prostora, gdje se nalazi izvor buke, i primajućeg prostora, kako bi se osiguralo da buka koja nastaje tijekom emitiranja ne uzrokuje neugodu.

Akustički tretman sastoji se od smanjenja refleksije zvučnih valova unutar prostora kako bi se smanjila reverberacija i postigla bolja unutarnja akustika.

 

Koji je najbolji materijal za izolaciju buke?

Zvučna izolacija ovisi o korištenim materijalima, njihovoj ugradnji i sustavu gradnje u cjelini. Ne postoji čarobni proizvod koji sam po sebi reagira na sve patologije i postiže maksimalnu zvučnu izolaciju.

Važno je da materijal ispunjava niz zahtjeva. To moraju biti materijali velike gustoće i mase, elastični i koji se mogu kombinirati s lakšim i poroznijim materijalima, poput Tecsound FT ili 2FT zvučno izolacijskog kompleksa, ili mineralne vune u različitim konstrukcijskim sustavima.

Pri odabiru materijala za zvučnu izolaciju također je važno uzeti u obzir vrstu buke i vrstu nosača na koji će se postavljati, budući da svaki materijal može imati drugačiji odziv djelovanja. Iz tog razloga, izolacijski materijal koji se koristi u svakom slučaju može varirati.

 

Kako izolirati buku od susjeda?

Za izolaciju buke koja dolazi iz drugih stanova bitno je znati koja vrsta buke se izolira, odakle dolazi i željeni stupanj izolacije, jer ovisno o tome, treba djelovati na jedne ili druge konstruktivne elemente i koristiti jednu ili drugu vrstu materijala i rješenja.

Kao opće pravilo, trebali bismo se usredotočiti na zidove, podove ili stropove, dodajući materijale za zvučnu izolaciju i slojeve za pojačavanje njihove izolacije.

Ako možemo djelovati na sve parametre na način da možemo stvoriti drugu plutajuću kutiju unutar kutije, takozvanu "kutiju u kutiji", moći ćemo postići maksimalnu učinkovitost.

 

Kako brzo poboljšati zvučnu izolaciju zida?

Postoji više načina za poboljšanje zvučne izolacije zida, što će uglavnom ovisiti o razini izolacije koju želite postići, no postoje i rješenje za smanjenje prijenosa buke u zraku na jednostavan način, bez većih zahvata i koji je učinkovit kada se ne mogu ispuniti visoki zahtjevi za zvučnu izolaciju:

 

Tecsound SY GEO, samoljepljiva akustična membrana za pregrade od gipsanih ploča i lagane pregrade, rješenje je koje kombinira učinkovitost i jednostavnost ugradnje za primjenu u pregradnim zidovima.

 

Kako staviti zvučnu izolaciju kod renoviranja kuće?

Ako ćete preuređivati ​​svoju kuću, pravo je vrijeme da u nju ugradite zvučnu izolaciju i na taj način postignete veću udobnost u domu, a ujedno ga revalorizirate.

Nakon što ste započeli renoviranje doma, da biste ga akustički izolirali, morate dodati dodatne slojeve različitih materijala na površine koje želite izolirati. Uvijek morate koristiti visokoizolacijske materijale, kako bi zauzimali što manje prostora, a konstruktivna rješenja koja se ugrađuju su odvojena od konstrukcije.

 

Kako izbjeći jeku ili odjek u prostoriji?

Reverberacija je uzrokovana refleksijom zvučnih valova od stropa, zidova i poda prostorije ili zatvorenog prostora koji imaju slabu apsorpciju. Da bi se to izbjeglo potrebno je tretirati prostor ugradnjom materijala ili ploča s akustičnom apsorpcijom na zidove i stropove, kao što su vlaknaste ploče Fibro-kustik.

 

Ako je prostor akustički tretiran, je li također zvučno izoliran?

Akustičkim tretmanom prostora neizravno se smanjuje razina buke koja se može stvarati unutra, jer reverberacija pridonosi povećanju razine buke. Ali zvučna izolacija prostora ostaje nepromijenjena, pa je potrebno izvršiti akciju zvučne izolacije ako ne želimo da buka stvara smetnje u susjednim prostorima ili obrnuto.

Zaključak, kako bi se zajamčila najveća akustična udobnost, bolje je djelovati na oba aspekta.

 

𝐒𝐨𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 proizvodi za zvučnu izolaciju nalaze se diljem u raznim velikim objektima; hotelima, aerodromima, bolnicama, stambenim objektima, školama, i dr.

Na linku ispod možete otkriti neke od najboljih Sopreminih projekata zvučne izolacije.

https://bit.ly/3FVrAtu

 

SOPREMA NOVOSTI:

Zvučna izolacija za sanaciju i novogradnju pregradnih zidova - TECSOUND SY GEO

Odakle dolazi udarna buka i kako je izbjeći

Zvučna izolacija podova - novi proizvod za udarnu buku iz Sopreme

Znate li ovih 5 prednosti zvučne izolacije?

Zvučna izolacija vaših cijevi od sada je lakša

 

Za sva pitanja možete nam se obratiti putem kontakt obrasca: link

 

Kontaktirajte nas