LISTA PROIZVODA

2PYR22PUR-HALF Studiofoam Pyramid (12 apsorbera 61x61x5cm u ljubičastoj boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 2PYR22PUR-HALF

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 2PYR22PUR-HALF

2PYR22BUR-HALF Studiofoam Pyramid (12 apsorbera 61x61x5cm u burgundy boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 2PYR22BUR-HALF

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 2PYR22BUR-HALF

2PYR22CHA-HALF Studiofoam Pyramid (12 apsorbera 61x61x5cm u charcoal boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 2PYR22CHA-HALF

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 2PYR22CHA-HALF

MoPAD izolacijski podlošci za studijske monitore

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: MOPAD

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: MOPAD

34,51 € (260,02 kn)

4SF24PUR Studiofoam Wedge (6 apsorbera 61x122x10cm u ljubičastoj boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF24PUR

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF24PUR

4SF24BUR Studiofoam Wedge (6 apsorbera 61x122x10cm u burgundy boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF24BUR

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF24BUR

4SF24CHA Studiofoam Wedge (6 apsorbera 61x122x10cm u charcoal boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF24CHA

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF24CHA

4SF22PUR-HALF Studiofoam Wedge (6 apsorbera 61x61x10cm u ljubičastoj boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF22PUR-HALF

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF22PUR-HALF

4SF22BUR-HALF Studiofoam Wedge (6 apsorbera 61x61x10cm u burgundy boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF22BUR-HALF

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF22BUR-HALF

4SF22CHA-HALF Studiofoam Wedge (6 apsorbera 61x61x10cm u charcoal boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF22CHA-HALF

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 4SF22CHA-HALF

3SF24PUR Studiofoam Wedge (8 apsorbera 61x122x7,6cm u ljubičastoj boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 3SF24PUR

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 3SF24PUR

3SF24BUR Studiofoam Wedge (8 apsorbera 61x122x7,6cm u burgundy boji)

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 3SF24BUR

Proizvođač: Auralex
Kataloški broj: 3SF24BUR