LISTA PROIZVODA

Freedom Wedge Quad bežični baterijski reflektor

Proizvođač: Chauvet DJ
Kataloški broj: FREEDOMWEDGEQD

Proizvođač: Chauvet DJ
Kataloški broj: FREEDOMWEDGEQD

Vanjski gobo projektor Freedom Gobo IP

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Bežični rasvjetni komplet 4Bar LT QuadBT

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Bežična pedala za rasvjetu EZLink FSBT

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

EZLink Strip Q6BT

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

COLORband Q3BT

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

EZLink Par Q1BT

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Freedom Q1N

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Freedom Cyc

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

Freedom Centerpiece

Proizvođač: Chauvet DJ

Proizvođač: Chauvet DJ

WELL Pad

Proizvođač: Chauvet Professional

Proizvođač: Chauvet Professional

COLORband T3 BT Bluetooth®

Proizvođač: Chauvet DJ
Kataloški broj: COLORbandT3BT

Proizvođač: Chauvet DJ
Kataloški broj: COLORbandT3BT