Vicoustic Stranica sa policom za Vicbooth Ultra kabinu

Kataloški broj: White U04835, Natual Oak U04836, Black U04834