SVE PRIMJENE SOPREMA TECSOUND® ZVUČNE IZOLACIJE

SOPREMA LEARNING

09.02.2023.

SVE PRIMJENE TECSOUND®-a

Tecsound® je najučinkovitiji Sopremin proizvod za zvučnu izolaciju. To je linija sintetičke zvučne izolacije visokih performansi, koja je sposobna odgovoriti na najviše zahtjeve izolacije.

Zbog toga želimo objasniti sve moguće primjene Tecsound®-a:

 

• Zidovi: ova zvučna izolacija može se primijeniti na fasade, pregradne zidove i unutarnje pregrade za zaštitu od buke koja se prenosi zrakom. Na taj se način smanjuje buka izvan zgrade i između različitih vanjskih prostora.

 

 

• Podovi: u ovoj se prilici koristi Tecsound® za smanjenje udarne buke i vibracija.

 

 

• Stropovi: ugradnja Tecsound®-a na stropove omogućuje zvučnu izolaciju od buke koja dolazi izvana ili s viših katova.

 

 

• Krovovi: u slučaju krovova, Tecsound® omogućuje izolaciju buke koja se prenosi zrakom izvana ili buke od udara, posebno kod metalnih i drvenih krovova, koji štite, na primjer, od buke kiše u dodiru s površinom zgrade.

 

 

• Odvodi: Tecsound® Tube S je proizvod posebno dizajniran za izolaciju odvoda u zgradama od buke koja se prenosi zrakom, što omogućuje smanjenje razine strukturalnih prijenosnih vibracija.

 

 

• Cijevi: Tecsound® FT55 AL omogućuje izolaciju PVC cijevi za kanalizaciju, klimatizaciju ili cijevi u zgradama od buke i vibracija u zraku.

 

 

Osim toga, proizvodi iz Tecsound asortimana također se mogu koristiti za industrijske primjene kao što su vrata, paneli i kućišta strojeva.

 

Kontaktirajte nas